Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Σήμερα Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου, στις 3 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με την Ι΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια καΕλένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
2.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 120/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια καΕλένη Γκορτσίλα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.
3.
«1η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης της πράξης με τίτλο ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4.
«Έγκριση παραλαβής Α΄ Φάσης της Πράξης ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας¨, με παραδοτέα τα τεύχη με τίτλο: ¨Τεύχος Παραδοτέων Πράξης - Φάση Α- Υποέργο 1¨&¨Τεύχος Παραδοτέων Πράξης - Φάση Α- Υποέργο 2¨»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5.
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο Υδροδότησης Υδραγωγείου Δημοτικής Ενότητας Μελίτης από το Φράγμα Παπαδιάς»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.
«Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7.
«Μελέτες διαχείρισης λυμάτων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8.
«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9.
«Καταβολή Z΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 130.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος  2014»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10.
«Αλλαγή χρήσης του με αριθ. 14 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11.
«Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»
Εισηγήτρια κα Άννα Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντρια Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12.
«Λήψη απόφασης για τις περαιτέρω διαδικασίες ώστε να προκύψουν ανάδοχοι και για τις περιοχές που δεν υποβλήθηκε προσφορά στον διαγωνισμό για τις ¨Εργασίες αποχιονισμού Δήμου Φλώρινας 2014 - 2015¨»
Εισηγητής κοςΧρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13.
«Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14.
«Κατανομή ποσού 119.250,74 Ευρώ (καθαρό 119.071,86 Ευρώ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το δεύτερο εξάμηνο του 2014»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
15.
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Πολυπλατάνου στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε ¨ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ¨ Φλώρινας, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
16.
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κολχικής στον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο ¨ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ¨, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
17.
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης του παλαιού κτιρίου του Ιδρύματος στην Τ.Κ. Ιτέας του Δήμου Φλώρινας, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
18.
«Έγκριση της με αριθμ. 130/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με έγκριση του κανονισμού λειτουργίας συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19.
«Έγκριση της με αριθμ. 132/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας, σχετικά με γνωμοδότηση για αλλαγή παραχωρηθείσης θέσης ΑμεΑ στην οδό Μητροπολίτου Αυγουστίνου Καντιώτη 8»
Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20.
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21.
«Ανάκληση και Ανατροπή δέσμευσης πιστώσεων για αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν στον Κ.Α. 00-6735 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22.
«Επιχορήγηση Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23.
«Επιχορήγηση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου