Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

Ιδανικά και Πρότυπα

Τα Ιδανικά αποτελούν ύψιστα αγαθά ή απώτερους σκοπούς στους οποίους τείνουν οι ενέργειες και οι ελπίδες του ατόμου ή του συνόλου. Ονομάζονται έτσι γιατί υφίστανται ως ιδέες, η υλοποίηση των οποίων γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις, πχ. ειρήνη, δικαιοσύνη, δημοκρατία κλπ.

Άμεση λαϊκή κινητοποίηση ενάντια στο τρίτο Μνημόνιο

Το τρίτο μνημόνιο, που συμφώνησε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με τους «θεσμούς» και φέρνει σήμερα για ψήφιση στη Βουλή, πρέπει να συναντήσει τη μέγιστη δυνατή αντίσταση απ' τη μεριά των εργαζομένων και όλου του λαού. Περιέχει μέτρα τέτοιας βαναυσότητας και σκληρότητας που καμιά