Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Μήνυμα γιὰ τὸ Νέο ἔτος 2017

Ἀγαπητοί μου.
Μὲ τὴν χάρι καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου μας εἰσήλθαμε στὸ νέο ἔτος 2017. Εὑρισκόμενοι σὲ τοῦτον τὸν σταθμὸ τοῦ χρόνου ἔχουμε χρέος νὰ σκεφθοῦμε τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, ποὺ χάρισε καὶ χαρίζει σὲ ὅλα τὰ παιδιά του. Αὐτὸ μᾶς διδάσκει ἡ ἱστορία ὅλης τῆς γῆς μέχρι σήμερα. Ἀσχέτως βέβαια ἂν κάποια προνομιοῦχα καὶ δυνατὰ παιδιὰ αὐτῆς τῆς γῆς ἁρπάζουν ἐκβιαστικὰ τὰ πιὸ πολλὰ μερίδια τῶν ἀγαθῶν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἀδελφῶν τους, τὰ ὁποῖα θεωροῦν ὑποτιμητικὰ ὡς παιδιὰ

Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων

Ανακοινώνεται ότι για την εβδομάδα από 02 Ιανουαρίου του έτους 2017 έως 08 Ιανουαρίου του έτους 2017 τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στην Π.Ε. Φλώρινας θα είναι τα ακόλουθα:

Καλή Χρονιά! Χρόνια πολλά!