Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

Το Αναστάσιμο Μήνυμα του Θεόκλητου

Ἀγαπητοί μου.
Κατὰ τὴν μεγαλειώδη καὶ φωταυγῆ νύχτα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνέτειλε τὸ Μέγα Φῶς, ποὺ εἶχε καὶ ἔχει ἀνάγκη, γιὰ νὰ ζήση πραγματικὰ  ἄνθρωπος.
Αὐτὴ  μεγαλειώδης ἔκρηξι τοῦ «ἀχρόνου φωτὸς» καὶ τῆς ζωῆς πραγματοποιήθηκε κατὰ τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίουτὴν ὁποία γιορτάζουμε ἀπόψεΤώρα ὅλα γέμισαν μὲ φῶς οὐρανὸς καὶ  γῆ καὶ τὰ καταχθόνια. Ἂς γιορτάση, λοιπόν, ὅλη ἡ κτίσι τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, στὴν ὁποία εἶναι στερεωμένη».

Αναστάσιμες ευχές

Μια κιθάρα μια φωνή στην "Οδό Ονείρων"

Πασχαλιάτικος χορός από τον Π.Σ. "Νέοι Ορίζοντες"

Πασχαλιάτικο γλέντι στον Άγιο Παντελεήμονα