Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Θεοφάνεια στη Φλώρινα

Δικαιοσύνη… Δυο μέτρα και δυο σταθμά

Με δύο αποφάσεις που εξέδωσε πρόσφατα το Μισθοδικείο, αφενός έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των δικαστικών και από την άλλη αναγνωρίζει και αφορολόγητο στις αποδοχές τους, όπως συμβαίνει και με τους βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι το Μισθοδικείο απαρτίζεται από 3 δικαστές, 3 καθηγητές Α.Ε.Ι. και 3 δικηγόρους, ουσιαστικά

Σκέψεις με αφορμή τα Θεοφάνεια

Ο Ιωάννης βάπτιζε με ύδωρ, ο Χριστός με Πνεύμα.
Ο Ιωάννης βάπτιζε σε ύδωρ, ο Χριστός σε Πνεύμα.
Την ημέρα αυτή γίνεται φανερό και «ομολογείται» οτι η Πνευματικότης εισέρχεται, ως επιλογή, στη ζωη του ανθρώπου. Εάν θελήσει πλέον ο άνθρωπος, μπορεί να «βαπτιστεί» στην ελευθερία, στην αγάπη και στη ζωή.
Εκείνοι που αρνούνται την ελευθερία του πνεύματος, αρνούνται τον Θεό, και αντίστροφα,

Η φανέρωση της Αγίας Τριάδος

6  Ιανουαρίου, Φώτα Ττ 2,11-14· 3,4-7
Κατά τη σημερινή μεγάλη δεσποτική γιορτή των Θεοφανίων, αποκαλύπτεται ευεργετικά η τριαδική θεότητα. Ο Πατέρας αποκαλύπτεται δείχνοντας σαν με το δάχτυλό του ποιος είναι ο Γιος του, ο Υιός βαπτιζόμενος ως απλός άνθρωπος στον Ιορδάνη, και το Άγιο Πνεύμα