Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Χριστουγεννιάτικες ευχές

Πατριαρχική απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις

"Χριστοῦ δ᾿ ἐνανθρώπησις, ἄλλη μοι πλάσις"[ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΛΔ΄, ΒΕΠΕΣ 61, 227.].

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα,

Ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, τὸν ἀξιώσαντα ἡμᾶς καὶ ἐφέτος νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῆς ἐν "Βηθλεὲμ τῇ μικρᾷ" κατὰ σάρκα Γεννήσεως

Εγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας.

«Εἰπὲ ἡμῖν, Ἰωάννη, πόσο ἠγάπησεν ἡμᾶς ὁ Θεός;». Εἶναι μιὰ ἐρώτησι τόσο ἁπλῆ, τὴν ὁποία ἐρωτοῦμε πολλὲς φορὲς στὰ μικρὰ παιδάκια τῆς οἰκογενείας μας, γιὰ νὰ ἀκούσουμε ἐκείνη τὴν ἀφοπλιστικὴ ἀπάντησί τους μὲ τὸ μακρόσυρτο «τόοοσο σὲ ἀγαπῶ».

Άριστα αποτελέσματα για τον Γ.Τσούλη στους αγώνες του ευρωπαϊκού κυπέλλου διάθλου

Με πολύ καλά αποτελέσματα επέστρεψε η εθνική ομάδα διάθλου από τους αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Εφήβων Νεανίδων που πραγματοποιήθηκαν στο Hochfilzen της Αυστρίας και το Lenzerheide της Ελβετίας.  Στην εθνική ομάδα συμμετείχε ο αθλητής του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας Γεώργιος Τσούλης. Οι αγώνες αποτέλεσαν μια