Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

Oι Πιθανές Ιστορίες

Γράφει ο Βαγγέλης Τσούκας

Επειδή ο χρόνος κινείται προς μία κατεύθυνση, το μέλλον του ανθρώπου είναι απρόβλεπτο, οι δυνατές εκβάσεις αυτού άπειρες και μόνον οταν φτάσει αποκαλύπτεται ποια από αυτές θα καταστεί πραγματικότητα. Η πορεία των γεγονότων είναι συνισταμένη του τυχαίου συνδυασμού αναρίθμητων

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Μια νέα ευκαιρία

Το ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει και φέτος, το σχολικό έτος 2014-2015. Είναι δημόσιο σχολείο και ισοδυναμεί με Γυμνάσιο. Απευθύνεται σε άτομα από 18 ετών και πάνω, που δεν έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο.
Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη.
Προσφέρει: