Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΧΗ των δικηγόρων από 19 έως 28 Ιανουαρίου


ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ