Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Δελτίο Τύπου για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές

Οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν τοπικά και πολιτικά χαρακτηριστικά.

Τοπικά, γιατί η περιοχή που αποτελεί ως σήμερα το Νομό Φλώρινας έχει περιέλθει

σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικολογικό τέλμα. Πολιτικά, γιατί οι

πολιτικές των δύο μεγάλων κομμάτων οδήγησαν την οικονομία σε κατάρρευση

και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την επιλογή του Μνημονίου οδηγεί την κοινωνία

σε ισοπέδωση. Η ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά είναι πάντα παρούσα

σε τέτοιους αγώνες. Ωστόσο, η δομή του «Καλλικράτη» είναι εσκεμμένα τέτοια,

ώστε ουσιαστικά να κάνει την παρουσία ανεξάρτητων σχημάτων, χωρίς μεγάλες

οικονομικές δυνατότητες, από πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Από την άλλη η

διατήρηση του απόλυτα πλειοψηφικού συστήματος (ο κερδισμένος τα παίρνει όλα)

αποκλείει ανεξάρτητες φωνές και διατηρεί το δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης

του Δήμου. Τέλος, είναι σαφής η απουσία σχημάτων με αριστερό πρόσημο και με

διάθεση συνεργασίας στους τρεις Δήμους του Νομού Φλώρινας, που να βάζουν

μεν στο κέντρο την τοπική ανάπτυξη χωρίς όμως να κλείνουν τα μάτια στην οικτρή

γενική πολιτική και οικονομική κατάσταση. Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ

Φλώρινας αποφάσισε να μη στηρίξει κανέναν από τους υποψήφιους Δημάρχους

στους νέους Δήμους Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών. Οι ψηφοφόροι της

αριστεράς είναι ελεύθεροι άνθρωποι με αναπτυγμένο το πολιτικό κριτήριο ώστε να

κρίνουν την τοποθέτησή τους σε αυτές τις δημοτικές εκλογές.

Για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω αλλά και για το μεγάλο πολιτικό

μήνυμα που πρόκειται να δώσουν οι Περιφερειακές εκλογές, οι άνθρωποι της

ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς βρέθηκαν με αυτούς της πολιτικής

οικολογίας ώστε να ασκήσουν τη δυναμική τους παρέμβαση στους νέους

θεσμούς, προσπαθώντας να τους αλλάξουν προς το καλύτερο. Είναι προφανές

ότι χρειάζονται ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις και συγκλίσεις

δυνάμεων, οι οποίες μπορούν να συγκροτηθούν γύρω από ένα βασικό στόχο: Να

ζήσουμε στον τόπο που γεννηθήκαμε ή που επιλέξαμε, ακολουθώντας ένα βιώσιμο

μοντέλο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και συμμετοχής.

Αυτόν ακριβώς το στόχο υπόσχεται να υπηρετήσει η Ανεξάρτητη Περιφερειακή

Κίνηση Πολιτών Δυτικής Μακεδονίας. Μία Κίνηση που συναποτελούν πολίτες

που θέλουν να αλλάξουν τη σημερινή εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία

ταυτίζεται με τη μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, την αναιμική παραγωγική βάση,

την ανεργία, την εγκατάλειψη της υπαίθρου, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος

και της ποιότητας ζωής, την ισοπέδωση των τοπικών ιδιομορφιών στο βωμό

της παγκοσμιοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους Οικολόγους – Πράσινους,

στηρίζει αυτήν την Κίνηση Πολιτών που έχει καταρτίσει συνδυασμό για την

Περιφέρειά μας με τίτλο «Εναλλακτική Δράση για τη Δυτική Μακεδονία»,

με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Αντώνη Κύρινα. Η «Εναλλακτική Δράση»

αγωνίζεται για να ανατρέψει το χρεοκοπημένο μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειάς

μας και να συμβάλλει σε μια διέξοδο με τα εξής εναλλακτικά χαρακτηριστικά:
1 . Αειφορία: Σεβασμός στους φυσικούς πόρους του τόπου και βιώσιμη διαχείριση,

πρόνοια για τις επόμενες γενιές, πλήρη προστασία του περιβάλλοντος και

ανάδειξη του φυσικού πλούτου.

2 . Ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο και με στήριξη στα τοπικά πλεονεκτήματα.

Αναδιάρθρωση

υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθαρές τεχνολογίες και οικολογικά προϊόντα,

συμμετοχικές διαδικασίες προγραμματισμού, αύξηση του παραγωγικού ΑΕΠ

και διάθεση ενός σημαντικού μέρους του για τους τομείς παιδείας, υγείας και

ποιότητας ζωής.
3 . Κοινωνική αλληλεγγύη: Εργασία για όλους, ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής,

προστασία των ευπαθών ομάδων, μέριμνα για τους μετανάστες, συλλογικές

απαντήσεις στην πολύπλευρη κρίση.
4 . Πολιτισμός και κουλτούρα ανοιχτών θυρών, που αναδεικνύει την τοπικότητα,

σέβεται τις διαφορετικές καταβολές, κατανοεί την πολιτισμική διαφορά απέναντι

σε μια άχρωμη ομοιομορφία και χτίζει γέφυρες συνύπαρξης με τους γειτονικούς

λαούς.
5 . Διαφάνεια, αξιοκρατία, συμμετοχή και αξιολόγηση θα πρέπει να είναι

τέλος ο κοινός παρονομαστής σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.

Η «Εναλλακτική δράση για τη Δυτική Μακεδονία» θα αγωνιστεί με κάθε τρόπο για

την προώθηση αυτών των στόχων. Θα δώσει τη μάχη μέσα από το Περιφερειακό

Συμβούλιο, αλλά και έξω από αυτό με όλους τους πολίτες που πιστεύουν ότι μια

εναλλακτική διέξοδος για την Περιφέρειά μας είναι εφικτή.

Τ.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Φλώρινας