Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Τοπική και Μαζική Παραγωγή

Για αιώνες η παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα βασιζόταν σε σχετικά μικρές, ειδικευμένες οικογενειακές επιχειρήσεις και η παραγωγή προϊόντων είχε μικρό, τοπικό χαρακτήρα. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας το φάσμα και ο όγκος της παραγωγής διευρύνθηκαν σε μαζική κλίμακα, διαδικασία που

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ για το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο

Το σωματείο μας συμμετείχε στο διήμερο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που διεξήχθη στα Κοίλα – Κοζάνης στις 11 & 12 Ιουλίου 2017 με ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με τη συμμετοχή πολλών Υπουργών της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο κλείσιμο των εργασιών.
Στο τραπέζι της συζήτησης για την

Δημιουργία Κέντρου Αριστείας για τη Διαχείριση Κινδύνων και την Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και ώρα 12.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη,  το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα υπογράψουν Πλαίσιο Συνεργασίας, με στόχο τη γόνιμη  σύμπραξη των δύο φορέων σε ερευνητικές δραστηριότητες σχετικές

Δικαιώματα επιβατών ακτοπλοϊκών εταιρειών

Όταν ταξιδεύουμε, με πλοίο, πρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να τα διεκδικούμε.
Σύμφωνα, με τον νόμο 3709/2008 και τις επόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις: