Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!

Πασχαλινές ευχές

Πατριαρχική απόδειξις επι τω Αγίω Πάσχα

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,

"Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ

Μήνυμα Θεόκλητου για την Ανάσταση

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. 

«Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα. 
Συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε».
Ἀγαπητοί μου.
Νικητήριος καὶ μὲ ἐλπιδοφόρα μηνύματα εἶναι ὁ Ἀναστάσιμος- Κατηχητικὸς λόγος τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου, ποὺ διαβάζουμε στὸ τέλος τῆς ἀναστασίμου λειτουργίας μας. Ἐκεῖ περιέχεται

Συλλυπητήριο της ΑΔΕΔΥ Φλώρινας

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ