Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

"Η διαχρονική χρήση των σπηλαίων της περιοχής των Πρεσπών"

Προσθήκη λεζάντας
Διοργάνωση Ημερίδας στις 4 Δεκεμβρίου 2014 με θέμα «Το έργο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος»
Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, συστήθηκε ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμούμε το Π.Δ.191/2003
και άρχισε να λειτουργεί από το 2004. Υπήρξε η αρμόδια εφορεία για τον εντοπισμό, την έρευνα, την ανασκαφή, τη μελέτη καθώς και την προστασία των σπηλαίων και των ευρημάτων που προέρχονται από αυτά στους 27 νομούς των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βόρειου Αιγαίου.
Το 2014 η εφορεία συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωής. Ο δέκατος χρόνος από τη σύστασή της, όμως, έμελλε να είναι και ο τελευταίος, αφού με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Π.Δ.104/2014), που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ, έπαψε να υφίσταται ως αυτοτελής υπηρεσία. Συνεχίζει, ωστόσο, την αποστολή της ως Γραφείο Βόρειας Ελλάδος της ενιαίας, πλέον, Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.
Στα δέκα αυτά χρόνια της ύπαρξής της, ως αυτοτελούς υπηρεσίας, η εφορεία επιτέλεσε σημαντικότατο έργο στον τομέα της προστασίας, μελέτης και ανάδειξης των σπηλαίων. Για την παρουσίαση-απολογισμό αυτού του έργου, αλλά και για τη διερεύνηση των προοπτικών που ανοίγονται πλέον για την ίδια στο πλαίσιο της νέας δομής του Υπουργείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, διοργανώνεται ημερίδα στην αίθουσα «Μανόλης Ανδρόνικος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014, στις 10:00.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου