Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

Απάντηση στην ανακοίνωση του Βουλευτή Πέλλας κ. Σηφάκη

Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Βουλευτής Πέλλας κ. Σηφάκης σχετικά με τη διαχείριση των νερών της λίμνης Βεγορίτιδας, μετά τη διαπεριφερειακή σύσκεψη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, παρουσία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Δημάρχων των δήμων που εφάπτονται της λίμνης.

 Κοινός στόχος όλων όσων προσήλθαν στη σύσκεψη ήταν η ανάγκη προστασίας της λίμνης και η σωστή διαχείριση των υδάτων αυτής. Ως αποτέλεσμα της σύσκεψης προέκυψε το ελεγχόμενο άνοιγμα της σήραγγας του «Άγρα» με τη συνδρομή και των αρμοδίων υπηρεσιών της ΔΕΗ.
 Καμία απόφαση δεν λήφθηκε με πολιτικά κριτήρια με σκοπό την εξυπηρέτηση ψηφοφόρων, ούτε και κατ΄ απαίτηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας ή του Δημάρχου Αμυνταίου.
 Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας και ο Δήμαρχος Αμυνταίου, ως νόμιμοι εκπρόσωποι των κατοίκων των οικισμών που γειτνιάζουν με τη λίμνη, ενήργησαν μέσα στα πλαίσια που τους επιβάλουν οι νόμοι και το καθήκον τους. Δεν εξυπηρετούμε ατομικά συμφέροντα παρά μόνο το κοινό καλό.
 Οι αναφορές του κ. Σηφάκη σε προστασία κάποιων που έχουν εισβάλει στη λίμνη, για πρακτικές παρελθόντος, περί θυσίας των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οφελών της τοπικής κοινωνίας είναι έωλες, ψευδείς και αβάσιμες και εκφράζονται «χάριν εντυπώσεων» προς εξυπηρέτηση δικών του επιδιώξεων.
 Εμείς είμαστε γνωστοί στους κατοίκους της Π.Ε. Φλώρινας και γνωρίζουν πολύ καλά τον τρόπο που ενεργούμε και τον σκοπό που επιδιώκουμε.
  Επί της ουσίας και για ενημέρωση του κ. Σηφάκη αναφέρουμε και τα παρακάτω.
 Δεν εισβάλει κανένας κάτοικος στα εδάφη της λίμνης. Πάντα οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης παραχωρούνται στους καλλιεργητές των όμορων κοινοτήτων προς εκμετάλλευση για χρονική διάρκεια ενός έτους με απόφαση είτε του Δήμου είτε της Π.Ε. Φλώρινας και πάντα με αντίτιμο. Άρα δεν έχουμε αυθαίρετη εισβολή. Ειδικότερα για την Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα, στον τίτλο παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τ.Κ. το έτος 1997 δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για ετήσιες καλλιέργειες και συνεπώς οποιαδήποτε δενδροφύτευση είναι νόμιμη.
Η λίμνη Βεγορίτιδα, από τη στιγμή που σταμάτησε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού τη ληστρική εκμετάλλευση των υδάτων της, «…θα αρχίσει να βρίσκει τον Εαυτό της…», σύμφωνα με τους μελετητές της ‘Υδρογεωλογικής μελέτης της ευρύτερης λεκάνης Βεγορίτιδας’ από το 2001. Δεν είναι διόλου τυχαία η επιλογή  των 515,5μ. ως όριο της λίμνης καθώς αυτό δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης της λίμνης. Το σύνολο της κοινωνίας έχει παραδεχτεί αυτό το όριο, δεν θέλει να υποβαθμιστεί η στάθμη της λίμνης και δε δέχεται καμία παρέμβαση κάτω απ’ αυτό το όριο. 
 Ήδη στα πλαίσια του Δημοκρατικού προγραμματισμού υπήρχαν και υπάρχουν προτάσεις για μελέτες και έργα διαχείρισης του νερού της λίμνης Βεγορίτιδας. Η μελέτη «Διερεύνηση αξιοποίησης πλεονάσματος ύδατος υδρολογικής λεκάνης Λίμνης Βεγορίτιδας» είχε ενταχθεί για χρηματοδότηση από 23 Ιουλίου του 2014, ακολουθώντας τις υπηρεσιακές προτροπές και τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί προς τους μελετητές του ‘Σχεδίου διαχείρισης υδάτων του Υ.Δ.09’.
  Η «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη των λιμνών Πετρών - Βεγορίτιδας», που συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης αυτής τον Δεκέμβριο του 2014, την παρουσίαση αυτής στα Δημοτικά Συμβούλια Αμυνταίου και Έδεσσας και με τη μέγιστη προσφορά των περιβαλλοντικών συλλόγων που προασπίζονται την προστασία της λίμνης, ορίζει σαν όριο διαχείρισης τα 515.5μ. Η απουσία ορισμένων  από το στάδιο διαβούλευσης της μελέτης αλλά και από προηγούμενες χρόνιες   ενέργειες προστασίας της λίμνης δεν μπορεί να αναπληρωθεί με μία θορυβώδη παρουσία αυτών με τη συμμετοχή ελάχιστων ανθρώπων. Μοναδικός τους σκοπός είναι η προσωπική προβολή τους και όχι το κοινό συμφέρον.
 Έργα ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας, όπως η ύδρευση του Δήμου Αμυνταίου και η αντικατάσταση των υδροβόρων συστημάτων άρδευσης που χρησιμοποιούνται σήμερα μέσω ελεγχόμενης άρδευσης, είναι έργα ουσιαστικής προστασίας της λίμνης και υπάγονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας. 
 Στη λίμνη κατασκευάζονται έργα (όπως πλωτή προβλήτα κλπ.) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Τ.Κ. του Αγίου Παντελεήμονα αλλά και για την οικοτουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί με την προϋπάρχουσα κατάσταση. Η άνοδος της στάθμης ήδη εμποδίζει τη λειτουργία και αξιοποίηση όλων των εγκαταστάσεων, με σημαντική οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων αλλά και του Δημοσίου που δαπάνησε ένα μεγάλο ποσό για τη μελέτη και κατασκευή των έργων εντός της λίμνης και του αιγιαλού. 
 Τελειώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εμείς έχουμε σταθεί πολλές φορές στο ύψος των περιστάσεων, έχουμε δώσει αγώνες επί πολλά χρόνια για το συμφέρον των κατοίκων της Π.Ε. Φλώρινας και πάντα με την αμέριστη στήριξη αυτών και όλων των φορέων. Κάθε καλοπροαίρετη κριτική είναι καλοδεχούμενη. Οποιαδήποτε άλλη θα θεωρήσουμε ότι αποβλέπει σε προσωπικές ή μικροκομματικές φιλοδοξίες αυτού που την ασκεί.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου