Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Ο Ι.Μπάντης υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ως εκπρόσωπος της Ε.Ν.Α. με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τ. Α.

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου Money Show που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Hotel στη Θεσσαλονίκη, η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας (Ε.Ν.Α.) συμμετείχε στο Forum που αφορούσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο του 2ου Φόρουμ Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας με θέμα την Κοινωνική Οικονομία και Αυτοδιοίκηση: Προβληματισμοί και Προοπτικές και διοργανωτή την  Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητ. Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή, Περιφερειαρχών, όπως του Β.Αιγαίου Χ.Καλογήρου, δημάρχων και ανθρώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Μπάντης Ιορδάνης Δημοτικός σύμβουλος Αμυνταίου, υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών  Ελλάδος (Ε.Ν.Α.) με την  Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον πρόεδρό της, Δρ. Μ. Χρηστάκη, με στόχο την παροχή και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αλληλοϋποστήριξη των δύο ενώσεων. Η συνεργασία αυτή θα έχει ως στόχο την ανάληψη από κοινού δράσεων και την ανταλλαγή εµπειριών που έχουν αποκοµίσει από τη μέχρι τώρα δραστηριοποίησή τους.
Στην κατεύθυνση αυτή θα  παρέχονται αµοιβαίες διευκολύνσεις για την αντιµετώπιση των θεµάτων που τους απασχολούν, όπως επίσης θα  αναλαµβάνουν από κοινού σχετικές πρωτοβουλίες και δράσεις.
 Ι. Να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν σταθερούς δεσμούς ανάμεσά τους ενισχύοντας τη μεταξύ τους φιλία, την αμοιβαία αλληλεγγύη και συνεργασία.
ΙΙ. Να προβούν σε κοινές δράσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας, στη διάχυση γνώσης και στην ανταλλαγή εμπειριών στα θέματα της Αυτοδιοίκησης.
ΙΙΙ. Να προωθήσουν από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες για μια πιο εύρυθμη Αυτοδιοίκηση.
ΙV. Να ενισχύσουν με κάθε τρόπο τη Συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, Φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, Ερευνητικά Κέντρα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στον Ευρωπαϊκό και ευρύτερο Διεθνή Χώρο.
VΙ. Να συστήσουν και λειτουργήσουν ομάδες εργασίας για θέματα Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης.
VΙΙ. Να αναλαμβάνουν από κοινού τη Διοργάνωση Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Συνεδρίων  και Εκθέσεων με συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και το Διεθνή Χώρο.
VΙΙΙ. Να παρέχουν Υπηρεσίες Επιστημονικής Υποστήριξης για τον Προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων των φορέων της αυτοδιοίκησης και την Ωρίμανση των έργων που αναλαμβάνουν.
Τέλος, μετά το πέρας του 2ου Φόρουμ Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας, η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (Ε.Ν.Α.) διοργάνωσε δικό της workshop για την επόμενη μέρα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σηματοδοτώντας την απαρχή για την ανάγκη επιβεβλημένων αλλαγών που θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια σε περιφέρειες και δήμους, μέσα στα πλαίσια ευρύτερων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση να γίνει σύγχρονη, κοντά στον πολίτη, με περισσότερες αρμοδιότητες και πόρους από πηγές που δεν θα προέρχονται μόνο από το κράτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου