Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολυτέκνων Φλώρινας

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Φλώρινας (Πρ. Νο 1/16-02-2017) και σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, καλούνται όλα τα μέλη σε Γενική Συνέλευση την  04η   Μαρτίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., στο Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Διοικητικός απολογισμός
2)Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
3)Έγκριση απολογισμού έτους 2016 και απαλλαγή του Δ.Σ. από ευθύνες.
4)Έγκριση προϋπολογισμού έτος 2017.
5)Διάφορες προτάσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα επαναληφθεί το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης με οσαδήποτε μέλη κι αν παρευρεθούν.
  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                             π.ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ                            ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου