Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Δημοσιοποίηση 2ης και 3ης Τροποποίησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η Δημοσιοποίηση της 2ης και 3ης Τροποποίησης
(ΑΔΑ: 6ΚΑΓ4653ΠΓ-40Η & 9ΠΠΕ4653ΠΓ-8ΞΥ) της αριθμ. 130/5917/18-01-2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΑΖΚ4653ΠΓ-ΔΝΦ ), αντικαθιστώντας την υποπαράγραφο 1.6 και την πρώτη πρόταση της παραγράφου 5 «Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης», ως ακολούθως:
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως 13-03-2017. Οι υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στήριξης μέσω πληροφοριακού συστήματος στον ιστότοπο:
https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration 
και η επεξεργασία των αιτήσεων  στον ιστότοπο:
https://p2.dikaiomata.gr/Organics16. 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΛΤΙΝΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου