Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήµες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα µε τον τίτλο: «Επιστήµες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού», το οποίο εγκρίθηκε από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας θα πραγµατοποιηθεί το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18, στοχεύει στην εξειδικευµένη επιστηµονική εκπαίδευση και έρευνα. Η εκπαίδευση και η
έρευνα προσανατολίζονται σε ζητήµατα επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση και αποφυγή συγκρούσεων, µεθόδους λήψης αποφάσεων, διαχείριση κρίσεων σε επικείµενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στη γραφειοκρατική οργάνωση και νοµοθεσία, διαχείριση κοινωνικών κρίσεων και διαφορετικότητας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα φιλοδοξεί να προσελκύσει όλους τους απόφοιτους των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Εκπαιδευτικούς Α΄ και Β΄ Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντές Σχολείων, απόφοιτους των Σχολών Εµπορικού και Πολεµικού Ναυτικού, απόφοιτους Τουριστικών Επαγγελµάτων καθώς και όλες τις κατηγορίες ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων µε κύριο στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στη ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού στον εργασιακό χώρο. Το Ανθρώπινο ∆υναµικό είναι το πιο πλούσιο κεφάλαιο στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Το Μεταπτυχιακό πρόγραµµα θα διαρκέσει ενάµιση χρόνο και περιλαµβάνει διδακτικές ώρες, εξετάσεις, εργασίες και την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας. Με το Μεταπτυχιακό εξασφαλίζεις επιστηµονικές γνώσεις και προοπτικές σε όλα τα επαγγελµατικά πεδία, καθώς σκοπός του είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση ικανών στελεχών που να µπορούν να διαχειριστούν εργασιακά ζητήµατα και να αντιµετωπίζουν επιτυχώς τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται µε ανθρώπους σε οργανισµούς και επιχειρήσεις. Η προκήρυξη για το Μεταπτυχιακό πρόγραµµα υπάρχει ήδη στην ιστοσελίδα του Παν/µίου ∆υτικής Μακεδονίας και οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερώνονται άµεσα. Το Μεταπτυχιακό έχει Παιδαγωγική και ∆ιδακτική επάρκεια.

Αιτήσεις µέχρι 30/6/2017
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6936450479
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου