Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σήμερα Δευτέρα 10 Ιουλίου, στις 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου.
 2. Προσωρινή αποδοχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας του προσωπικού που παρείχε πραγματικά αυτές την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.
 3. Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΚ ΚΕΛΛΗΣ» προϋπολογισμού 9.596,06 € (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.
 4. Παράταση εργασιών για την εργασία «Γεωλογική Διερεύνηση νέας υδρευτικής γεώτρησης στις ΤΚ Λιμνοχωρίου και Αναργύρων» .
 5. ΄Εγκριση διαβαθμιδικής συνεργασίας έργου «Κατασκευή βοηθητικού αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Αγίου Παντελεήμονα».
 6. Απόψεις βοσκής για τις συστάδες 1β&1γ του δάσους ΤΚ Κέλλης Δήμου Αμυνταίου.
 7. ΄Εγκριση εγγραφής του Δήμου Αμυνταίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες.
 8.   Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμύνταια 2017.
 9. Διοργάνωση του Δήμου Αμυνταίου αθλητικής εκδήλωσης για την «προώθηση του αθλητισμού κατά του διαδικτυακού εθισμού»
 10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 11. Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 146/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 13. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου