Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Μελέτες για τη διερεύνηση των αιτιών της κατολίσθησης του Αμυνταίου ανέθεσε το ΥΠΕΝ

Τα αίτια που προκάλεσαν την κατολίσθηση στο ορυχείο του Αμυνταίου στις 10 Ιουνίου αποφάσισε να διερευνήσει σε βάθος το ΥΠΕΝ, αναθέτοντας τη σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης σε ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι αναλαμβάνουν
να εξηγήσουν ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση της κατολίσθησης.
To έργο κρίνεται επείγον και αναγκαίο προκειμένου να ακολουθήσει σχεδιασμός της αποκατάστασης της κατολίσθησης, κάτι που είναι κρίσιμος για την αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ καθώς και για την περιβαλλοντικά ορθή αξιοποίηση των εναπομεινάντων κοιτασμάτων λιγνίτη στο ορυχείο Αμυνταίου.
Υπό το σκεπτικό αυτό, με απόφαση στις 21/7/2017, το ΥΠΕΝ ανέθεσε τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της κατολίσθησης στο ΕΜΠ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Eπίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Μεταλλειολόγων Μηχανικών κ. Κωνσταντίνο Λουπασάκη.
Ο κ. Λουπασάκης Κωνσταντίνος αναλαμβάνει την αξιολόγηση γεωλογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και τεχνικογεωλογικών δεδομένων, την αξιολόγηση του μηχανισμού και των αιτίων εκδήλωσης της αστοχίας και την αποτίμηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αποτροπή της αστοχίας.
Για τον σκοπό αυτό, αναλαμβάνει να συντάξει έκθεση πραγματογνωμοσύνης, εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Επιπλέον, ο κ. Λουπασάκης θα παράσχει οδηγίες, συμβουλές και υποστηρικτικές επιστημονικές εργασίες συναφείς με το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, αμισθί για το δημόσιο έως 20/11/2017.
Η δαπάνη για το συγκεκριμένο έργο θα ανέλθει στο ποσό των 9.744,30 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
Επίσης, ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλο, Αναπλ. Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής ΕΜΠ, αναλαμβάνει την αξιολόγηση γεωτεχνικών δεδομένων, τις αναλύσεις ευσταθείας σε αντιπροσωπευτικές τομές-αναλύσεις ευαισθησίας στις εισαγόμενες παραμέτρους και την ερμηνεία πρόδρομων φαινομένων αστάθειας και αξιολόγηση των εδαφικών μετατοπίσεων.
Στο έργο αυτό, θα συνδράμουν αμισθί, λόγω εξειδικευμένων γνώσεων ο κ. Στέφανος Τσότσος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής ΑΠΘ, και ο κ. Νικόλαος Νικολάου, Γεωλόγος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικής Γεωλογίας του ΙΓΜΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Πάσχο, Γεωλόγο ΙΓΜΕ.
Ο κ. Τσότσος θα αναλάβει την αξιολόγηση, σύνθεση, ερμηνεία καταγραφών, επιτόπου παρατηρήσεων και μετρητικών στοιχείων, τη διαμόρφωση του υπολογιστικού προσομοιώματος για την υπολογιστική προσέγγιση, τη συγκριτική θεώρηση αποτελεσμάτων Ανάλυσης Ευστάθειας και Πραγματικότητας, το σχολιασμό και προσεγγιστική εκτίμηση της φαινόμενης αβεβαιότητας.
Ο κ.  Νικολάου, με αναπληρωτή τον κ. Πάσχο, θα έχουν ρόλο Τεχνικής Γραμματείας.
Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης τους θα υποβληθεί εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Επιπλέον, θα παράσχουν οδηγίες, συμβουλές και υποστηρικτικές επιστημονικές εργασίες συναφείς με το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης, αμισθί για το δημόσιο έως 20/11/2017.
Για τις υπηρεσίες τους, το ΥΠΕΝ θα καταβάλει το ποσό των 9.744,30 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
Οι σχετικές συμβάσεις θα υπογραφούν μέσα στις επόμενες 20 ημέρες.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

Πηγή: energypress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου