Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Σήμερα Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017, στις 11 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.«Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Ιωάννης Βοσκόπουλος, Δήμαρχος Φλώρινας.
2.«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.«Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Προμελέτη διυλιστηρίου ύδρευσης¨»
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
4.«Παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων του ενταγμένου έργου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 με τίτλο: ¨Οριστική μελέτη αγωγού ύδρευσης από διυλιστήρι層
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου