Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου


Σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, στις 13.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:


  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου..
  2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ. Ασπρογείων».
  3. Πρακτική άσκηση φοιτήτριας ΤΕΙ  Κουτσουμπίδου Δέσποινας
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
  6. Ανατροπή υπολοίπων αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου