Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Επιστολή του Β.Καραντζίδη προς τους Βουλευτές Φλώρινας για το θέμα της Διαμεσολάβησης

Αγαπητοί κύριοι, 
Την 15 Ιανουαρίου 2018 καλείστε να υπερψηφίσετε τις διατάξεις του  σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπου περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για την αναμόρφωση του θεσμού της διαμεσολάβησης. 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και κυρίως την εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για και σειρά υποθέσεων, δημιουργείται ένα επιπλέον στάδιο – πρόσκομμα πριν ο πολίτης προσφύγει στον φυσικό του Δικαστή, Πρόκειται για ένα στάδιο αναίτιο, αναποτελεσματικό, χρονοβόρο και με κόστος που εξουθενώνουν ειδικά τον αδύναμο πολίτη, ο οποίος ήδη δυσκολεύεται, μετά την συνεχή αντικοινωνική αύξηση του κόστους πρόσβασης στην Δικαιοσύνη από την παρούσα και τις προηγούμενες κυβερνήσεις, να αναζητήσει δικαστική προστασία.   
Πρέπει να Σας τονίσω ότι στην διαδικασία υποχρεωτικής διαμεσολάβησης υπάγονται και διαδικασίες όπου υπάρχει «αδύναμο μέρος» - ο πολίτης, ο οποίος θα βρεθεί σε ακόμα δυσμενέστερη θέση. Τέτοιες είναι οι διαφορές από αυτοκινητικό ατύχημα, οι διαφορές από δανειακές τραπεζικές συμβάσεις κ.α. Τουλάχιστον μετά την σφοδρή αντίδραση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας αποσύρθηκε η προκλητική πρόβλεψη  για υπαγωγή στην διαδικασία υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και των εργατικών διαφορών (!). 
Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής Σας ότι κατά τον τρόπο αυτό θεσμοθετείται η ίδρυση κερδοσκοπικών νομικών προσώπων που αναλαμβάνουν την όλη διαδικασία πέρα από τους μεμονωμένους διαμεσολαβητές. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα, παράλληλο προς το Δικαστικό Σύστημα, επιχειρηματικό περιβάλλον κατά την διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Γι αυτό, προφανώς, η εισαγωγή της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης αποτελεί επίμονο αίτημα του ΣΕΒ, της Ένωσης Τραπεζών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
Ο θεσμός μάλιστα εισάγεται κατά τρόπο προκλητικά περιφρονητικό προς τους Δικηγόρους της χώρας, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως απλοί απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενώ και η παρουσία τους στην διαδικασία τίθεται εν αμφιβόλω σε επόμενη χρονική στιγμή, όπως δέχτηκε και ο Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αλλά προκύπτει και από την έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό ο οικονομικά αδύναμος πολίτης θα χάσει και την τελευταία δυνατότητα προστασίας των δικαιωμάτων του κατά την διαδικασία, αυτή της παρουσίας συνηγόρου της επιλογής του. 
Τέλος γνωρίζουμε ότι ένας θεσμός δεν εξαντλείται κατά την ψήφισή του αλλά διαμορφώνεται στην πορεία του στον χρόνο, ανάλογα και  του συσχετισμού δύναμης των αντιτιθέμενων συμφερόντων. Ανησυχούμε λοιπόν βάσιμα – εκτιμώντας  τις ακολουθούμενες πολιτικές και τα πανίσχυρα συμφέροντα που εξυπηρετούνται  - ότι μετά την εισαγωγή του θεσμού της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης θα ακολουθήσουν και νέες τροποποιήσεις σε ακόμα χειρότερη κατεύθυνση. 
Σας αποστέλλω συνημμένα  τα δελτία τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών. 
Σας παρακαλώ θερμά να λάβετε σοβαρά υπόψη όλα τα παραπάνω, να απαιτήσετε την απόσυρση του σχεδίου νόμου και σε κάθε περίπτωση Εσείς προσωπικά  να ΜΗΝ υπερψηφίσετε τις παραπάνω απαράδεκτες, παράνομες και κυρίως αντικοινωνικές διατάξεις.
Φλώρινα, 13-1-2018
Με εκτίμηση
Βασίλης Καραντζίδης 
Πρόεδρος
Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου