Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

Προσωρινά αποτελέσματα προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Φλώρινας και ο Δήμος Φλώρινας που συμμετέχουν στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους
(ΤΕΒΑ/FEAD)» ανακοινώνουν ότι οι ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους :
  1. Ηλεκτρονικά από το ΗΔΙΚΑ ΑΕ (https://www.idika.org.gr/teba/) με τους κωδικούς TAXIS.
  2.  Από το site της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας (www.kediflo.gr), στο οποίο έχουν αναρτηθεί οι κατάλογοι με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος στην Κοινωφελή Επιχείρηση και στο Δήμο Φλώρινας, με την ένδειξη «εγκρίθηκε – απορρίφθηκε».
  3. Από τους καταλόγους που είναι αναρτημένοι στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας και στο τηλ. 2385044555, από 08:00 – 14:00.
  4.  Από τους καταλόγους που είναι αναρτημένοι στα ΚΕΠ του Δήμου Φλώρινας.
  5.  Από τους καταλόγους που είναι αναρτημένοι στο γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας (Πρόνοια), και στο τηλ. 2385045790.

Επειδή τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων δεν είναι δημοσιοποιήσιμα και ο κάθε Δήμος έχει τις καταστάσεις των δικαιούχων της περιοχής του σε κωδικούς, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους Δήμους και τις υπηρεσίες που υπέβαλαν την αρχική αίτησή τους.

Υποβολή Ενστάσεων
Οι ενστάσεις υποβάλλονται έντυπα ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών, φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται.  Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των ενστάσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους, του Δήμου Φλώρινας, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, εν όλω ή εν μέρει στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής», θα γίνεται από 17/10/2015 έως και Παρασκευή 23/10/2015, από 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ., στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου