Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ Αμυνταίου

H Διεύθυνση Γεωπληροφορίας του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Α.Σ.Ε.Π.Α), ενημερώνει τους παραγωγούς ότι εκδόθηκαν οι πίνακες Εγκεκριμένων
και Απορριπτομένων, που αιτήθηκαν το Μέτρο 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή΄ ΆΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση 2016).
Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 16.11.2016. Οι  παραγωγοί μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού προκειμένου να ενημερωθούν.
Με εκτίμηση, 
 Για την Διεύθυνση Γεωπληροφορίας ΑΣΕΠΑ
 Κυριακίδης Ιάκωβος &  Μπισούκη  Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου