Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Γινόμαστε μικροί αρχαιολόγοι»

Η Εφ.Α ΦΛΩΡΙΝΑΣ θα πραγματοποιεί από τις 2 Μαΐου ως τις 2 Ιουνίου 2017, κατά τις ώρες 9:30-13:30, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γινόμαστε μικροί αρχαιολόγοι» στον αρχαιολογικό χώρο των Πετρών Αμυνταίου, για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεκριμένα της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού και της 1ης Τάξης του Γυμνασίου. Στόχος του προγράμματος είναι οι
μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη της αρχαιολογίας και με τη μεθοδολογία της ανασκαφικής διαδικασίας αλλά και να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ερευνούμε το παρελθόν. Ειδικότερος στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά πώς ανακαλύπτονται τα αντικείμενα του παρελθόντος, με ποιόν τρόπο αντλούνται πληροφορίες από αυτά και με ποιόν τρόπο ερμηνεύονται. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή παρουσίασης (power point), όπου θα επεξηγείται η διαδικασία της αρχαιολογικής έρευνας και η σημασία της στην αποκάλυψη του παρελθόντος. Θα ακολουθεί εκπαιδευτική ανασκαφή σε ειδικές τομές στην Ελληνιστική Πόλη των Πετρών, όπου οι μαθητές θα αναλάβουν το ρόλο του αρχαιολόγου. Τέλος, η δράση θα ολοκληρώνεται με ένα εργαστήρι καταγραφής αρχαίων αντικειμένων, στη διάρκεια του οποίου τα παιδιά θα επιχειρούν να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν αντίγραφα ευρημάτων και να συμπληρώσουν το φύλλο καταγραφής των αντικειμένων. 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και θα τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
Εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερες σχολικές ομάδες, από όσες υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση υλοποίησης του προγράμματος, το πρόγραμμα θα επαναληφθεί σε ημερομηνίες οι οποίες θα ανακοινωθούν με σχετικό δελτίο τύπου. 
Ο αριθμός των μαθητών κάθε ομάδας δε θα υπερβαίνει τους 15. 
Διάρκεια προγράμματος: 90-100 λεπτά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας :  6945822767
Όνομα: Ναούμ Ελπινίκη, αρχαιολόγος Εφ.Α. Φλώρινας

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: Ναούμ Ελπινίκη, αρχαιολόγος Εφ.Α. Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου