Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα δημοσιότητας για τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη

Την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου η 2η ημερίδα δημοσιότητας του έργου, στην οποία παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν οι
δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου για τις λίμνες Βεγορίτιδα, Πετρών, Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη.
Ειδικότερα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω:
– η εκτίμηση των απαιτήσεων της ιχθυοπανίδας όσον αφορά στη διακύμανση της στάθμης των λιμνών
– η εκτίμηση των απαιτήσεων των μακροφύτων όσον αφορά στη διακύμανση της στάθμης των λιμνών
– η υδρολογική ανάλυση της διακύμανσης της στάθμης για την εκτίμηση της ελάχιστης στάθμης των λιμνών
– η μορφολογική ανάλυση των  λιμνών  για  την  εκτίμηση της ελάχιστης στάθμης αυτών
– η  ανάλυση  και πρόβλεψη των κλιματικών παραμέτρων στην  περιοχή μελέτης
– ο καθορισμός της περιβαλλοντικά ελάχιστης στάθμης στις λίμνες
– οι προτάσεις μέτρων για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης των λιμνών
– οι απαιτήσεις του Σχεδίου Διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας
– η  διατήρηση  των  οικοσυστημάτων στην  υδρολογική  λεκάνη της λίμνης Βεγορίτιδας και η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου