Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς εμπόδια οι προσλήψεις στην αρχαιολογία

Πολύς ντόρος έχει γίνει τελευταία από “ειδήμονες” σχετικά με τις προσλήψεις αρχαιολόγων και εργατών με χρηματοδότηση της ΔΕΗ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και χρονικής διάρκειας έως 8 μήνες σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Νόμος 3028/2002) για να μπορέσει μια εταιρεία να
πραγματοποιήσει εργασίες σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί αρχαιολογικοί, θα πρέπει προηγουμένως να υπάρχει ο ανάλογος αποχαρακτηρισμός. Κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να προηγηθούν σωστικές ανασκαφές από συνεργεία εργατών και αρχαιολόγων, που θα πληρωθούν από τον φορέα που θέλει να κάνει το έργο στην περιοχή. Αυτό ισχύει είτε ο φορέας είναι η ΔΕΗ, είτε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία δραστηριοποιείται στους παραπάνω χώρους.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ΔΕΗ ή οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στους χώρους αυτούς ορίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος και τα χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τον δικό της σχεδιασμό και τις δικές της ανάγκες σε συνεργασία με την κατά τόπους Εφορεία Αρχαιοτήτων. Οι  εργασίες αρχίζουν εποχικά και μόνον μετά από συμφωνία και συναίνεση τριών υπουργείων. Όσο για τις διαδικασίες προσλήψεις των εργαζομένων, αυτές γίνονται με συγκεκριμένες διαφανείς διαδικασίες ΑΣΕΠ και εργάζονται εποχικά με συμβάσεις από 4 έως 8 μηνών.
Μετά το πέρας των σωστικών εργασιών οι αποχαρακτηρισμένες εκτάσεις παραδίδονται προς εκμετάλλευση στον κύριο του έργου.
Και μην ξεχνάμε πως σε μια εποχή που η ανεργία στη περιοχή έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη,  οι θέσεις εργασίας αυτές αποτελούν όαση για τους ανέργους της περιοχής. Συμβάλουν στην τοπική οικονομία αφού εκατοντάδες εργαζόμενοι απασχολούνται εκεί.
Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της ΔΕΗ ή της κάθε εταιρείας ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα στην εξορυκτική δραστηριότητα που προορίζεται για ανάγκες της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.
Επιβάλλεται λοιπόν να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς εμπόδια οι προσλήψεις για το έργο της  ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων και της ιστορίας του τόπου μας ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο αποχαρακτηρισμός των εκτάσεων και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτωρυχείων της περιοχής.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου