Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2Κ/2015

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο σας γνωστοποιεί  ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 2Κ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/14-05-2015   Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων  του Υπουργείου Οκονομικών.
Περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου