Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου, στις 7.30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμυνταίου
 2. Ανάκληση της με αριθμό 68/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και Τροποποίηση εκ νέου της με αριθμό με αριθμό 437/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και  είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών του Δήμου Αμυνταίου».
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή του υδρονομέα.
 4.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο "Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας στην Δ.Ε. Αετού", του μέτρου 4, υπομέτρου 4.3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.
 5.  Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου, για την επισκευή στοιχείων του κτηρίου παλαιών ΣΟΑ, στα πλαίσια της παραχώρησης χρήσης, από την Στρατιωτική Υπηρεσία στον Δήμο Αμυνταίου, μακροχρόνιας διάρκειας 99 ετών, εξ' ολοκλήρου του Οικοδομικού Τετραγώνου 66.
 6. ΄Εγκριση παραλαβής της μελέτης : Αναβάθμιση και Επικαιροποίηση χημικοτεχνικής μελέτης ΕΕΛ Φιλώτα.
 7. ΄Έγκριση Προμήθειας ενός (1) αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο.
 8. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για το έργο : «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης και καλλιέργεια πηγών στην Τ.Κ. Σκλήθρου»
 9.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΚΟΥΡΙ» της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 10. Τροποποίηση όρων συμφωνητικού της COSMOTE A.E. με τον Δήμο Αμυνταίου
 11. ΄Εγκριση της με αριθμό 68/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά την Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τους τρόπους εξόφλησης οφειλών λογαριασμών κατανάλωσης και τελών σύνδεσης από τους καταναλωτές της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
 12. ΄Εγκριση της με αριθμό 69/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ που αφορά το Αίτημα Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης για χορήγηση έκπτωση επί των τελών σύνδεσης για τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμυνταίου
 13. ΄Εγκριση της με αριθμό 30/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την  Ψήφιση ισολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 14. Έγκριση της με αριθμό 31/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου που αφορά την Κατάρτιση και ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016
 15. Oρισμός μελών για τη σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Αμυνταίου.
 16.  Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου
 17. Καταρχήν απόφαση για την Συνεργασία-Συμπόρευση με την ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.
 18. Καθορισμός κωδικών εξόδων προϋπολογισμού 2017 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 19. Έγκριση εξόδων κηδείας άπορης δημότισσας.
 20.   Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμύνταια 2017.
 21. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.
 22. Ανατροπή διαθέσεων πιστώσεων.
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 121/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 24. Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου