Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου

Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουλίου, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάταξη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το νέο ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του γηπέδου  ποδοσφαίρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα στον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο « Ο ΒΟΡΑΣ».
 3. Καθορισμός ημερομηνίας  της εμποροπανήγυρης  του Δήμου Αμυνταίου για το έτος 2013 .
 4. Έγκριση καθορισμού χώρων και όρων διενέργειας  της εμποροπανήγυρης του Δήμου Αμυνταίου για το έτος  2013 και σύσταση επιτροπής ελέγχου.
 5. Ανάκληση του τμήματος Β.9 της υπ΄ αρίθμ. 207/2013 Α.Δ.Σ Αμυνταίου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την  εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας  Κέλλης .
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη  των συστάδων 1α, 1γ και 2δ του Δασοκτήματος της Τ/Κ Ασπρογείων και καθορισμός  του τρόπου δημοπράτησης.
 8. Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων υγιεινής κτιρίου Δημαρχείου Αμυνταίου».
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και  οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « Επισκευές – Συντηρήσεις αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων Αμυνταίου».
 10. Έγκριση της με αριθμό 34/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.
 11. Έγκριση της με αριθμό 35/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ  Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου.
 12. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αμυνταίου για τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο « Μελέτη Αποκατάστασης – Διαχείρισης του Αποστραγγιστικού Δικτύου  του τέως έλους Χειμαδίτιδας».
 13. Παράταση προθεσμίας  του έργου με τίτλο « Βελτίωση οδικού δικτύου Αμυνταίου- Σωτήρα –Νέου Κόμβου».
 14. Παράταση προθεσμίας  του έργου με τίτλο « Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Τ/Κ Λεβαίας».
 15. Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο « Ανάπλαση παιδικών χαρών Αμυνταίου».
 16. Τροποποίηση της με αριθμό  408/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Αμυνταίου.
 17. Έγκριση  απόφασης  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμυνταίου για γνωμοδότηση επί της έγκρισης σύστασης δουλείας δάσους και δασικού δρόμου ιδιοκτησίας Ζαραλή για την εκτέλεση του έργου με τίτλο « Εξωτερικό δίκτυο Ύδρευσης Τ/Κ  Κέλλης».
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ένσταση της εταιρίας «ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΤΕΕ» .
 19. Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.
 20. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου  Αμυνταίου».
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση δημοτικών συμβούλων από τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
 22. Τροποποίηση προϋπολογισμού , διάθεση  και ψήφιση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου