Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Τεχνική εταιρεία αναζητά προσωπικό

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας ενημερώνει ότι, Κυπριακή Τεχνική Εταιρεία αναζητά στην περιοχή μας, να προσλάβει προσωπικό για τις ανάγκες των έργων της (τόσο στη χώρα μας, όσο και οπουδήποτε αυτή δραστηριοποιείτε) στις παρακάτω ειδικότητες:

Α) Μονταδόροι μεταλλικών φουγάρων, σωλήνων
Εργάτες που έχουν εμπειρία στο μοντάρισμα μεταλλικών φουγάρων, έχουν την ικανότητα να διαβάσουν σχέδια και να εκτελέσουν οδηγίες. Να μπορούν να εργαστούν σε ύψος ακολουθώντας τις οδηγίες ασφάλειας για εργασία σε ύψος. 
Να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες που δεν εμπίπτουν στην ειδικότητα τους αλλά συνάδουν στο τομέα των εργασιών της εταιρείας. 
Β) Υδραυλικοί Τεχνίτες και Βοηθοί 
Εργάτες που έχουν εμπειρία στην εγκατάσταση μηχανολογικών εγκαταστάσεων, έχουν την ικανότητα να διαβάσουν σχέδια και να εκτελέσουν οδηγίες. Να μπορούν να εργαστούν σε ύψος ακολουθώντας τις οδηγίες ασφάλειας για εργασία σε ύψος. 
Να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες που δεν εμπίπτουν στην ειδικότητα τους αλλά συνάδουν στο τομέα των εργασιών της εταιρείας. 
Γ) Συγκολλητές (γενικής συγκόλλησης, σωλήνων πιέσεως) Μέθοδοι συγκόλλησης (SMAG-TIG-MIG)
Εργάτες που έχουν εμπειρία στην εκτέλεση συγκολλήσεων χρησιμοποιώντας το λιγότερο δύο από τις προαναφερθέντες τεχνικές. 
Αναλόγως προσόντων και διπλωμάτων που κατέχουν για τεχνικές συγκολλήσεις. 
Να έχουν την ικανότητα να διαβάσουν σχέδια και να εκτελέσουν οδηγίες. Να μπορούν να εργαστούν σε ύψος ακολουθώντας τις οδηγίες ασφάλειας για εργασία σε ύψος. 
Να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες που δεν εμπίπτουν στην ειδικότητα τους αλλά συνάδουν στο τομέα των εργασιών της εταιρείας. 
Δ) Εργοδηγοί 
Άτομα τα οποία έχουν οργανωτικές ιδιότητες και αντίληψη του τομέα που δραστηριοποιείτε η εταιρεία μας. Να έχουν μηχανολογικές γνώσεις και ικανότητα οργάνωσης και αποπεράτωσης εργασιών που θα τους ανατίθεται. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φλώρινας.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου