Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Eρώτηση της Ελισσάβετ Παναγιωτίδου για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτιο
Σας διαβιβάζω την επερώτηση μου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Καρυπίδη και παρακαλώ όπως συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.


κ. Περιφερειάρχα,
Με το ΦΕΚ Α' 72/19.05.2017 (Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε στον λιγνίτη) δημοσιεύτηκε η υπ' αρ. πρωτ. 47/19-05-2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής σχετικά με την ληψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση της ΔΕΗ στον λιγνίτη. Η απόφαση εκδίδεται σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις C (2008) 824 και C (2009) 6244 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο λιγνίτη, οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες με τις (2016) 733 και (2016) 748 αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή, περιλαμβάνει την δέσμευση της Ελληνικής Δημοκρατίας για υποβολή πρότασης προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής σχετικά με τα δεσμευτικά διαρθρωτικά μέτρα αποκατάστασης (remedial structural measures).
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, τα προτεινόμενα μέτρα θα περιλαμβάνουν αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ, η οποία θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του συνόλου αυτής. Τα μέτρα, θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης υποβολής της συμφωνηθείσας δεσμευτικής πρότασης από την Ελληνική Δημοκρατία στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp.) μέχρι τον Νοέμβριο του 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
Ηδη, η τελική πρόταση της ελληνικής πλευράς προς την αρμόδια Επιτροπή, περιλαμβάνει την πώληση της μονάδας Μελίτη Ι (330 MW), μαζί με την άδεια για την Μελίτη ΙΙ (450 MW), και τις δύο μονάδες του Αμυνταίου (550 MW) και συνοδεύεται από τα ορυχεία που τροφοδοτούν τις παραπάνω μονάδες, δηλαδή του Αμυνταίου, παρά την πρόσφατη κατολίσθηση, της Λακκιάς και της Βεύης. Σε ποσοστά τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ αντιστοιχούν στο 36% των λιγνιτικών της μονάδων και στο 42% των ορυχείων της αναφορικά με την θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη.
Η εξέλιξη αυτή, την οποία μάλιστα δεν ανέφερε καν ο Πρωθυπουργός στην ομιλία που πραγματοποίησε στο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, συνιστά την ιδιωτικοποίηση όλων των λιγνιτικών μονάδων και των ορυχείων της Π.Ε Φλώρινας, η δε υλοποίηση της θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σημειωτέον ότι, ενώ η απόφαση του ΓΔΕΕ εξετάζει την μονωπολιακή πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε στον λιγνίτη, τα προτεινόμενα μέτρα επιδιώκουν "αποεπένδυση" τόσο σε λιγνιτικές μονάδες όσο και σε ορυχεία, προφανώς όχι σε συμμόρφωση προς τις ευρωπαΐκές απαιτήσεις αλλά σε εξυπηρέτηση δημοσιονομικών λόγων, ιδιωτικών συμφερόντων και υποβολής δελεαστικής πρότασης προς τους υποψήφιους επενδυτές.
Επειδή έχετε δεσμευτεί ενώπιον των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ότι, δεν θα επιτρέψετε την πώληση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων της Δυτικής Μακεδονίας, προβαίνοντας ακόμα και σε παραίτηση, αν χρειαστεί. Ερωτώ:
Α. Εκτός από την σύγκλιση του συντονιστικού οργάνου, σε ποιές ενέργειες έχετε πρόθεση να προβείτε και πότε ως περιφερειακή αρχή, προκειμένου να αποτραπεί η πώληση/παραχώρηση του ορυκτού πλούτου και των λιγνιτικών μονάδων της Π.Ε Φλώρινας;
Ελισσάβετ Παναγιωτίδου
Ανεξάρτητη Περιφερειακή Σύμβουλος


Κοινοποίηση: Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρο
Επικεφαλείς των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης
Π.Σύμβουλο κ. Δακή Γεώργιο
Π.Σύμβουλο κ. Χατσίδη Νικόλαο
Π.Σύμβουλο κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία
Π.Σύμβουλο κ. Βήττα Ιωάννη
Π.Σύμβουλο κ. Κουρκούτα Νικόλαο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου