Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Χορήγηση από το Δήμο Αμυνταίου 1 άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει την χορήγηση συνολικά μίας (1) άδειας Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου στο Δήμο Αμυνταίου: 

1) στην Πλατεία Εργατικών Κατοικιών (θέση 1), όπως αυτή φαίνεται στην Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 247/2017, ως εξής : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ( ΝΩΠΑ ). Οι σχετικές άδειες υπαίθριου εμπορίου δίδονται κατ΄εξαίρεση και μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε περιορισμένο αριθμό.
Κατάθεση των αιτήσεων από τις 29 / 09 / 2017 έως 20 / 10 / 2017 στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αμυνταίου ( Γρηγ. Νικολαΐδη 2, Αμύνταιο ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου επίσης δίνονται και πληροφορίες ( Τηλ. 2386350118 ).
 Γραφείο Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου