Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Σήμερα Τρίτη 19 Ιουνίου 2018, στις 3 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 57/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Δ΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένη Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2.
«Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 2 του Ν. 4325/2015 (αντικατέστησε το άρθρο 206, παρ. 1 του Ν. 3584/2007) με διάρκεια σύμβασης έως τρείς (3) μήνες»
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
3.
«Παραχώρηση του προαύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Κολχικής στον σύλλογο Ποντίων Κολχικής ¨ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ¨, στις 28 Ιουλίου 2018» 
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
4.
«Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5.
«Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6.
«Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7.
«Ανάκληση έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 και τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 162/2018 Α.Δ.Σ.»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8.
«Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας ειδών λιπαντικών της ομάδας B’, προϋπολογιζόμενης αξίας #7.860.00# ευρώ, με ΦΠΑ (24%), του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο  ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ¨, λόγω άγονου αποτελέσματος στα ανωτέρω είδη της ομάδας B’, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης του διαγωνισμού»
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9.
«Έγκριση σύνταξης  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής»
  Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10.
«Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμοχωρίου ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ¨ για την πραγματοποίηση της 8ης Γιορτής Πατάτας, στις 29 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11.
«Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής ¨ΒΙΤΣΙ¨ για τη διοργάνωση ¨Αντάμωμα Δροσοπηγιωτών¨, στις 7 & 8 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
12.
«Επιχορήγηση του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας για τη διοργάνωση της 6ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας, από 20 έως 22 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
13.
«Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς ¨Νέοι Ορίζοντες¨ για τη διοργάνωση του 8ου Παμμακεδονικού Ανταμώματος, από 12 έως 15 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14.
«Επιχορήγηση της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας για τη συμμετοχή της ομάδας σκακιού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στις 1, 2 & 3 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15.
«Επιχορήγηση του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης ¨ΜΕΛΙΤΕΥΣ¨ για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 6, 7 & 8 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16.
«Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλλινίκης ¨ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ¨, στις 19 & 20 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17.
«Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρακίου, στις 24 Ιουλίου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18.
«Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Περάσματος ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨, στις 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2018»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου