Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Σήμερα Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, στις 3 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας (β΄ πρόσκληση μετά την ματαίωση τακτικής συνεδρίασης στις 10 Απριλίου 2018 λόγω μη υπάρξεως απαρτίας) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Παράταση χρόνου υλοτομίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών Άνω Κλεινών»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
2. «Παράταση χρόνου υλοτομίας του 1/2 της συστάδας 5α του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
3. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 4θ (μέρος) του Δημοτικού δάσους Πολυποτάμου»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
4. «Παράταση χρόνου υλοτομίας της συστάδας 1γ του κατά νομή δάσους Κλαδοράχης»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
5. «Απαγόρευση βοσκής στο κοινοτικό δάσος Τ.Κ. Λεπτοκαρυών»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6. «Αποδοχή μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανήματος έργου) στο Δήμο Φλώρινας»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
7. «Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας του Δήμου Φλώρινας για την Αποκομιδή Σύμμεικτων Απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Κάτω Κλεινών και Περάσματος, καθώς και για την αποκομιδή των Βιοαποβλήτων του Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2018-2019»
Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας.
8. «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Διευθέτηση κοίτης ρέματος 94 (περιοχή ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ) του Σ. Ιωαννίδη του Δήμου Φλώρινας (Βελτίωση του υφιστάμενου κλειστού αγωγού και επέκταση έργων διευθέτησης στα υπόλοιπα τμήματα του ρέματος)-β’ τελική έκδοσ稻
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. «Θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση ρέματος 94»
Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης  για την αρδευτική περίοδο 2018 και ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων»                                                                     
Εισηγητής κος Αντώνιος Σίπκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
11. «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου της ομάδας ΣΤ΄, προϋπολογιζόμενης αξίας 15.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο  ¨Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας¨, λόγω άγονου αποτελέσματος στα ανωτέρω είδη της ομάδας ΣΤ΄»
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Τροποποίηση συμβάσεως υπ΄ αριθ. ΑΠ. 7885/26-04-2017 Προμήθειας Φρέσκου Γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Κων/νος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
14. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων απόδοσης τιμών στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, κ.κ. Θεόκλητο για την επέτειο των πενήντα (50) χρόνων της Ιεροσύνης του, στις 13 Μαΐου 2018»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15. «Έκδοση δοκιμίου φιλοσοφίας, ερμηνευτικής και ομιλητικής του Αρχιμανδρίτη Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου