Σάββατο, 10 Αυγούστου 2013

Συνεδριάζει ΣΗΜΕΡΑ το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινα

Σήμερα Σάββατο, 10 Αυγούστου, στις 11 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
«Έγκριση της υπ. αριθμ. 58/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό δυναμικότητας νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
3
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία Β΄ τριμήνου 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
4
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό των ειδικοτήτων και του αριθμού των μαθητών ΟΑΕΔ για πρακτική άσκηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για τα έτη 2013 - 2014»
 Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης   Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
5
«Απαγόρευση βοσκής στο κατά νομή δάσος Τ.Κ. Κλαδοράχης»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
6
«Σχετικά με την τροποποίηση πίνακα υλοτομίας της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Πολυποτάμου δεκαετίας 2007 - 2016 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής Δρ. Ιωάννης Μουντούσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
7
«Σχετικά με την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φλώρινας.
8
«Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9
«Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10
«Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οργάνων skatepark»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
11
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2013 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με έγκριση αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13
«Σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – FYROM 2007 – 2013»
Εισηγητής κ. Αριστείδης Αριστείδου, Δημοτικός Σύμβουλος.
14
«Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
15
«Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  ¨Κατασκευή πεζογέφυρας στο παλιό πεταλωτήρι層
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16
«Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγήτρια κα Βασιλική Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
17
«Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση της Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ για τη χάραξη τμήματος ¨Πτολεμαΐδα – Φλώρινα¨ του κάθετου άξονα ¨Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκ稻
Εισηγητής κ. Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18
«Χορήγηση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου –Κινητής Καντίνας- που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Φλώρινας για το έτος 2013»
Εισηγητής κ. Παναγιώτης Μαβίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19
«Επιχορήγηση Συλλόγου Νεοφωτίστων (Αθιγγάνων) ¨ΕΛΠΙΣ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20
«Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου ¨ΑΡΗΣ¨ Λόφων»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21
«Επιχορήγηση Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου ¨ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ¨ Κλαδορράχης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22
«Επιχορήγηση Λαογραφικού Μορφωτικού Πολιτιστικού και Γυμναστικού Συλλόγου Βεύης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου (ΜΕΑΣ) Απόλλων Αμμοχωρίου»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24
«Επιχορήγηση Σωματείου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Φλώρινας»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
25
«Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βεύης»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
26
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυποτάμου ¨ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
27
«Επιχορήγηση Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου ¨ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
28
«Επιχορήγηση Πνευματικού, Περιβαλλοντικού Κέντρου Κάτω Κλεινών ¨Οι Ρίζες μας¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
29
«Επιχορήγηση Φ.Σ.Φ. ¨Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
30
«Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία των εκπροσώπων της Μ.Κ.Ε. ¨Η ΠΕΛΑΓΟΝΙΑ¨»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
31
«Σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 107/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά την έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων για την απονομή σε αριστούχους μαθητές του Δήμου Φλώρινας κατά τη Χρηστίδειο Τελετή»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
32
«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)»
Εισηγητής κ. Τραϊανός Ρασάικος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου