Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του ΣΔΕ σε πρόγραμμα κινητικότητας στη Μάλτα

Η Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας κ. Γαρδάνη Αθηνά και οι καθηγήτριες του σχολείου Πουρνάρα Παναγιώτα και Χρηστίδου Κωνσταντίνα συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης σε δεξιότητες χρήσης τεχνολογικών εργαλείων σε διάφορα
διδακτικά πλαίσια για την εκπαίδευση ενηλίκων, χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας εκπαιδευτικών Erasmus+. Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα από το Educational Training Institute (ETI) MALTA από 22 έως 26 Αυγούστου 2016.
Οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που βασίζονται στις Νέες Τεχνολογίες, σημαντικά κι απαραίτητα για μια ποιοτική κι αποτελεσματική εκπαίδευση, καθώς αναβαθμίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού έργου. Aποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΔΕ, που προωθούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές εφαρμογές που βασίζονται στη διαδραστικότητα και την βιωματικότητα εμπλουτίζοντας έτσι την διδασκαλία και κινητοποιώντας τους μαθητές
Επιπλέον δόθηκε η ευκαιρία στις παραπάνω εκπαιδευτικούς να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικούς από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για χρήσιμες διδακτικές πρακτικές και να συνάψουν πολύτιμες συνεργασίες, από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα οι τωρινοί και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί κι εκπαιδευόμενοι του  Σ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου