Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Σεμινάριο: Εκπαιδευτικός Θεσμός, Οικογένεια και Σχολική Επίδοση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Δράσεις της Γνώσης καθηγητής Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ
κος Παναγιωτόπουλος Νίκος* οργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με τον τίτλο: Εκπαιδευτικός Θεσμός, Οικογένεια και Σχολική Επίδοση
Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων βαθμίδων και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.
Περιεχόμενο: Οι μαθητές αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο ενός συνεχώς αυξανόμενου εκπαιδευτικού ανταγωνισμού, ποικιλόμορφα προβλήματα στη σχολική και εξωσχολική καθημερινότητά τους, μεταξύ των οποίων κεντρική θέση κατέχει η σχολική επίδοση, η οποία χαρακτηρίζεται άλλοτε ως επιτυχημένη και άλλοτε ως αποτυχημένη. 
Στόχος: Το σεμινάριο προσφέρει στους/τις συμμετέχοντες/ουσες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική σχολική επίδοση προς όφελος του μαθητή.
Θεματικές ενότητες σεμιναρίου:
1.Σχολική επίδοση και ανισότητες: η σχολική «αποτυχία»

  • Ποιες είναι οι αιτίες των χαμηλών σχολικών επιδόσεων/της σχολικής «αποτυχίας» και της άνισης σχολικής επίδοσης;
  • Πώς συνδέονται αυτές οι ανισότητες στη σχολική επίδοση των μαθητών με το οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνουν οι μαθητές;

2.Οικογένεια και Σχολείο : 
α) γονείς και μαθητές

  • Πόσο συμβάλλει η οικογένεια στη σχολική επίδοση του μαθητή; 
  • Πώς οι γονείς μπορούν να προετοιμάσουν το μαθητή, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σχολείου; 

β) γονείς και εκπαιδευτικοί

  • Πώς οι γονείς μπορούν να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτύχουν οι μαθητές κατάλληλη σχολική επίδοση;

3.Τρόποι επίλυσης προβλημάτων σχολικής «αποτυχίας»

  • Συμπληρωματικές σχολικές ασκήσεις προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά να καλύψουν τις ιδιαίτερες αδυναμίες τους σε διάφορα μαθήματα και να εξασφαλίσουν την αναγκαία προετοιμασία για την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.
  • Περιεχόμενο «ελεύθερου χρόνου» παιδιών: πώς οι εξωσχολικές δραστηριότητες και εμπειρίες συμβάλλουν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης;

Διάρκεια: 4 ώρες
Τόπος : Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Ημερομηνίες: 
Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 (17:00 – 21:00) (λίγες διαθέσιμες θέσεις)
Σάββατο 29 Απριλίου 2017 (12:00 – 16:00)(έχει κλείσει)  
Αριθμός συμμετεχόντων: κάθε τμήμα προβλέπεται να αποτελείται από 30 άτομα τουλάχιστον. Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον υπεύθυνο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά μέσω mail) είναι η Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Υλικό: οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν ηλεκτρονικό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, όπου θα περιέχονται οι βασικοί άξονες των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου, καθώς και τεύχος του περιοδικού «Κοινωνικές Επιστήμες».
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Ιορδανίδης Γεώργιος
Διευθυντής ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία» - ΠΤΔΕ Φλώρινας
Διευθυντής ΑΣΠΑΙΤΕ Δυτ. Μακεδονίας
Αναπληρωτής καθηγητής ΠΤΔΕ Φλώρινας
Email: giordanidis@uowm.gr

*Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και Κοινωνικών Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονικός συνεργάτης ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Bourdieu (Ελβετία) και Διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Κοινωνικές Επιστήμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου